Wat is Bushcraft en Survival?

Bushcraft is het leren en aanleren van overlevingstechnieken en dit om zoveel mogelijk vaardigheden te beheersen om in de natuur met zo weinig mogelijk middelen te leren leven en overleven. Bushcraft is essentie “over”leven in, en met de natuur. Bushcraft en Survival hebben veel gemeen.  Survival betekent in leven blijven en betekent niets anders dan overleven. Survival kan een onverwacht en levensbedreigend scenario zijn. Het individu of de groep waar hij of zei deel van uitmaakt staat zelf in voor zijn of haar overleving.  Dit kan simpelweg door bv. te verdwalen bij een onschuldige wandeling of trektocht. Het doel van Survival is het inleven blijven tot je gered kan worden. Bushcraft is een vaardigheid en een onderdeel van de voorbereiding die je kan treffen die je kan bijstaan in een Survival Situatie.

Bushcraft is leren om te overleven in de natuur. Survival is een door het lot opgelegd overleving scenario waarbij kennis van Bushcraft van pas kan komen maar waar nog meer uitgebreide en specifieke overlevingstechnieken aan te pas komen.